Aug 7, 2020   11:08 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Trendy internej komunikácie podnikov
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation: Internú komunikácia definujeme ako výmenu informácií a nápadov medzi zamestnancami alebo členmi organizácie s cieľom budovať dôveryhodné a otvorené vzťahy a vytvárať porozumenie. Cieľom práce je identifikovať jednotlivé trendy internej komunikácie podnikov a ich bariéry.

There are no limitations of the topic