12. 8. 2020  7:54      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Trendy internej komunikácie podnikov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Dr. Martin Čepel, MBA, Ph.D.
Anotácia:
Internú komunikácia definujeme ako výmenu informácií a nápadov medzi zamestnancami alebo členmi organizácie s cieľom budovať dôveryhodné a otvorené vzťahy a vytvárať porozumenie. Cieľom práce je identifikovať jednotlivé trendy internej komunikácie podnikov a ich bariéry.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia