Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Trendy internej komunikácie podnikov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Martin Čepel, MBA, Ph.D.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Dr. Martin Čepel, MBA, Ph.D.
Anotácia: Internú komunikácia definujeme ako výmenu informácií a nápadov medzi zamestnancami alebo členmi organizácie s cieľom budovať dôveryhodné a otvorené vzťahy a vytvárať porozumenie. Cieľom práce je identifikovať jednotlivé trendy internej komunikácie podnikov a ich bariéry.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia