2. 7. 2020  10:49      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Anotace:
To, či zamestnanci bránia alebo podporujú organizačné zmeny, závisí nielen od organizačného kontextu, ale aj od individuálnych predispozícií a zmien, ktoré zamestnanci počas procesu zažívajú. Cieľom práce je otestovať, ako tieto tri kategórie ovplyvňujú postoje zamestnancov k zmene, ako aj ich tendenciu prejavovať odpor alebo podporovať ju.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení