2. 7. 2020  11:07      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Anotácia: To, či zamestnanci bránia alebo podporujú organizačné zmeny, závisí nielen od organizačného kontextu, ale aj od individuálnych predispozícií a zmien, ktoré zamestnanci počas procesu zažívajú. Cieľom práce je otestovať, ako tieto tri kategórie ovplyvňujú postoje zamestnancov k zmene, ako aj ich tendenciu prejavovať odpor alebo podporovať ju.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia