Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Anotácia:
To, či zamestnanci bránia alebo podporujú organizačné zmeny, závisí nielen od organizačného kontextu, ale aj od individuálnych predispozícií a zmien, ktoré zamestnanci počas procesu zažívajú. Cieľom práce je otestovať, ako tieto tri kategórie ovplyvňujú postoje zamestnancov k zmene, ako aj ich tendenciu prejavovať odpor alebo podporovať ju.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia