9. 7. 2020  13:42      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Anotace: Diplomová práca sa zameriava na využitie RFID technológií v nákupnom procese (v maloobchode) a na súvislosti technology-based služieb vo vzťahu k nákupnému správaniu spotrebiteľov. Práca prostredníctvom dotazníkového prieskumu zhodnotí postoj spotrebiteľov v SR a ČR k inovatívnym technológiám RFID v rámci nákupného procesu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení