Aug 12, 2020   9:31 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Dr. Martin Čepel, MBA, Ph.D.
Annotation:
Diplomová práca sa zameriava na využitie RFID technológií v nákupnom procese (v maloobchode) a na súvislosti technology-based služieb vo vzťahu k nákupnému správaniu spotrebiteľov. Práca prostredníctvom dotazníkového prieskumu zhodnotí postoj spotrebiteľov v SR a ČR k inovatívnym technológiám RFID v rámci nákupného procesu.

There are no limitations of the topic