9. 7. 2020  14:01      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Anotácia:
Diplomová práca sa zameriava na využitie RFID technológií v nákupnom procese (v maloobchode) a na súvislosti technology-based služieb vo vzťahu k nákupnému správaniu spotrebiteľov. Práca prostredníctvom dotazníkového prieskumu zhodnotí postoj spotrebiteľov v SR a ČR k inovatívnym technológiám RFID v rámci nákupného procesu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia