6. 6. 2020  16:23      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Artériová hypertenzia predstavuje významný rizikový faktor pre ďalšie poškodenie kardiovaskulárneho systému. Cieľom práce je analyzovať súvislosti medzi výskytom hypertenzie u dospelých pacientov a vybranými psychosociálnymi faktormi (psychosociálny stres, anxieta, depresia, hostilita). Súčasťou práce je poukázať na možnosti psychologickej intervencie v manažmente ambulantnej starostlivosti o týchto pacientov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
M-PSY Psychológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.