13. 7. 2020  13:46      Margita        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav klinickej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Anotace: Výskumne orientovaná práca mapuje súvislosti medzi klinickými markermi odliečených onkologických pacientov a úrovňou kvality ich života a typických stratégií zvládania záťažovývh situácií. Výskumný dizajn využíva kvantitatívne metódy, vrátane dotazníka QLACS (Avis, 2013).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení