Aug 9, 2020   8:12 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
State of topic:
approved (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Annotation:
Výskumne orientovaná práca mapuje súvislosti medzi klinickými markermi odliečených onkologických pacientov a úrovňou kvality ich života a typických stratégií zvládania záťažovývh situácií. Výskumný dizajn využíva kvantitatívne metódy, vrátane dotazníka QLACS (Avis, 2013).

There are no limitations of the topic