7. 8. 2020  12:14      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Anotácia:
Výskumne orientovaná práca mapuje súvislosti medzi klinickými markermi odliečených onkologických pacientov a úrovňou kvality ich života a typických stratégií zvládania záťažovývh situácií. Výskumný dizajn využíva kvantitatívne metódy, vrátane dotazníka QLACS (Avis, 2013).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia