6. 6. 2020  15:53      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Beh: Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Anotácia:
Cieľom práce je analýza jednotlivých dimenzií kvality života v súvislosti s intenzitou sociálnej opory u pacientov so závažným resp. život ohrozujúcim ochorením. Mapovanie jednotlivých faktorov bude realizované sebaposudzovacími škálami QOLLTI-P a PROMIS-29.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSY Psychológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.