8. 7. 2020  8:36      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Běh:
Bratislava
Garantující pracoviště:
Ústav klinickej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom práce je analýza jednotlivých dimenzií kvality života v súvislosti s intenzitou sociálnej opory u pacientov so závažným resp. život ohrozujúcim ochorením. Mapovanie jednotlivých faktorov bude realizované sebaposudzovacími škálami QOLLTI-P a PROMIS-29.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PSY Psychológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.