6. 6. 2020  17:07      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Stav témy: schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Posttraumatický rozvoj súvisí s pozitívnymi zmenami, ktoré sa objavujú ako výsledok zvládania traumatickej udalosti. Pozitívne zmeny sa prejavujú na úrovni osobného rastu, vzťahov, vnímania nových možností, i v spirituálnej oblasti. Cieľom práce je analyzovať vybrané faktory PTG u pacientov, ktorí prežili závažné, alebo život ohrozujúce ochorenie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia