6. 6. 2020  15:14      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Anotácia:
Prehľadová teoretická práca, mapujúca možnosti použitia virtuálnej reality (VR) v psychoterapii. Témou VRET (Virtual Reality Exposure Therapy) sa zaoberajú mnohé výskumné projekty a štúdie vo svete. Je to typ liečby, ktorý využíva realisticky pôsobiace podnety na zvýšenie odolnosti voči stresu a na kontrolu negatívnych symptómov. Používa pri liečbe fóbií, úzkostných porúch, závislostí a posttraumatického stresu (PTSD).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSY Psychológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.