6. 6. 2020  15:34      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Teória mysle závislých ľudí
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Anotácia:
Diplomová práca je zameraná na rôzne aspekty teórie mysle (rozpoznávanie emócií z tvárí a z gest, hodnotenie dôveryhodnosti tvárí, nepriame výpovede a pod.) ľudí závislých od alkoholu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia