6. 6. 2020  16:48      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Bakalárska práca sa venuje zhode v základných hodnotách partnerov a spokojnosti v partnerskom vzťahu. Vedúcou myšlienkou záverečnej práce je Schwartzov model hodnôt.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia