11. 7. 2020  20:21      Milota        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav klinickej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Anotace:
Bakalárska práca je zameraná na súvislosť agresívneho štýlu humoru a vybraných charakteristík osobnosti (prívetivosť, empatia, sebaúcta apod.).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení