Jul 5, 2020   7:27 p.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Summary of topics offered - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
State of topic:
approved (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department: Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Bakalárska práca je zameraná na súvislosť agresívneho štýlu humoru a vybraných charakteristík osobnosti (prívetivosť, empatia, sebaúcta apod.).

There are no limitations of the topic