6. 6. 2020  14:59      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Stav témy: schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Anotácia:
Bakalárska práca je zameraná na súvislosť agresívneho štýlu humoru a vybraných charakteristík osobnosti (prívetivosť, empatia, sebaúcta apod.).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia