6. 6. 2020  16:16      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je zistiť informačnú hodnotu Dotazníka SDQ (Goodman, 2001) u detí, ktoré navštevujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Predpokladáme, že u týchto detí sa častejšie vyskytujú emočné problémy, problémy v správaní a vo vzťahoch ako aj symptómy nepozornosti a hyperaktivity, ktoré dotazník môže objektívne zachytiť.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia