6. 6. 2020  15:44      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Stav témy: schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Cieľom práce je urobiť analýzu naratívnych schopností (porozumenia, reprodukcie a rozprávania príbehov) u štyroch slovensky hovoriacich detí pomocou nového diagnostického nástroja - testu MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia