Aug 7, 2020   5:31 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
State of topic:
approved (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Annotation:
Cieľom práce je urobiť analýzu naratívnych schopností (porozumenia, reprodukcie a rozprávania príbehov) u štyroch slovensky hovoriacich detí pomocou nového diagnostického nástroja - testu MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives).

There are no limitations of the topic