7. 8. 2020  11:14      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je urobiť analýzu naratívnych schopností (porozumenia, reprodukcie a rozprávania príbehov) u štyroch slovensky hovoriacich detí pomocou nového diagnostického nástroja - testu MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia