6. 6. 2020  17:29      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je overiť novú krátku verziu dotazníka TEKOS (Testu komunikačných schopností II) u detí v rámci pediatrických prehliadok vo veku troch rokov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia