6. 6. 2020  15:41      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Cieľom práce je vyšetriť vzorku detí predškolského veku v čase pred vstupom do školy vybranými slovenskými testami z batérie MABEL (www.eldel-mabel.net). Výsledky budú interpretované z pohľadu pripravenosti detí na čítanie a písanie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia