8. 7. 2020  9:25      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav klinickej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom práce je vyšetriť vzorku detí predškolského veku v čase pred vstupom do školy vybranými slovenskými testami z batérie MABEL (www.eldel-mabel.net). Výsledky budú interpretované z pohľadu pripravenosti detí na čítanie a písanie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení