13. 7. 2020  13:50      Margita        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rezistencia voči zmene a osobnosť
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Mgr. Denisa Newman, PhD.
Anotace:
Bakalárska práca je správou o kvantitatívnej štúdii zameranej na skúmanie miery rezistencie voči zmene ako osobnostnej charakteristiky u vybranej skupiny obyvateľstva. Analýza je tiež zameraná na hľadanie vzťahov medzi rezistenciou voči zmene a osobnosťou v celkovej miere, ako aj medzi jednotlivými dimenziami oboch premenných. V štúdii budú použité dotazníky RTC (Resistance to Change Scale, Oreg, 2003) a NEO-FFI (NEO Five Factor Inventory P. T. Costa, McCrae, 2007) prípadne NEO PI-R.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení