20. 9. 2020  5:48      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Bakalárska práca je správou o kvantitatívnej štúdii zameranej na skúmanie väzby k určitej značke (Brand attachment) vo vzťahu k ostatným individuálnym charakteristikám, ako je osobnosť, rezistencia voči zmene, úzkosť a úzkostlivosť.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia