20. 9. 2020  9:40      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Anotace:
Zámerom bakalárskej práce je odhaliť aktuálny stav postojov mladých ľudí tohto milénia /miléniánov k rodine, manželstvu a rodičovstvu, a to vzhľadom na vybrané premenné (vek, pohlavie, miesto trvalého bydliska, typ rodiny, škola).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení