Aug 12, 2020   6:08 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
State of topic: approved (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Psychology
Supervising department: Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Annotation:
Zámerom bakalárskej práce je odhaliť aktuálny stav postojov mladých ľudí tohto milénia /miléniánov k rodine, manželstvu a rodičovstvu, a to vzhľadom na vybrané premenné (vek, pohlavie, miesto trvalého bydliska, typ rodiny, škola).

There are no limitations of the topic