8. 7. 2020  10:18      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Prenatálny bonding/attachment
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je kvantitatívne preskúmať prenatálny bonding meraný rôznymi metódami u oboch rodičov, t.j. matky ako aj otca.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení