12. 8. 2020  6:26      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Prenatálny bonding/attachment
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je kvantitatívne preskúmať prenatálny bonding meraný rôznymi metódami u oboch rodičov, t.j. matky ako aj otca.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia