5. 7. 2020  21:23      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Anotace:
Primárnym cieľom bakalárskej práce je zistiť, aké majú deti vo veku 8-15 rokov skúsenosti s kybergroomingom, či sú rozdiely v ich skúsenostiach v závislosti od vybraných socio-demografických premenných (pohlavie, bydlisko, typ rodiny, vek), aké sú ich postoje k tomuto javu, s akými formami sexuálneho násilia v on-line priestore sa už stretli, ako naň reagovali, a aké sú možnosti prevencie tohto sociálno-patologického javu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení