6. 6. 2020  15:50      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je zmapovať prežívanie vďačnosti seniorov prostredníctvom otvorených otázok. Výskum má kvalitatívny dizajn.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia