9. 7. 2020  12:21      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav klinickej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Mgr. Veronika Chlebcová
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je zmapovať prežívanie vďačnosti seniorov prostredníctvom otvorených otázok. Výskum má kvalitatívny dizajn.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení