6. 6. 2020  17:06      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vďačnosť mladých dospelých
Stav témy: schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Veronika Chlebcová
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je zmapovať prežívanie vďačnosti mladých dospelých prostredníctvom otvorených otázok. Výskum má kvalitatívny dizajn.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia