7. 7. 2020  7:45      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Anotace:
Primárnym cieľom bakalárskej práce je zistiť duševné zdravie učiteľov vo vybraných základných školách s dôrazom na ich sociálno-emocionálne zdravie a subjektívne prežívanie stresu. Sekundárnym cieľom práce je sledovať rozdiely v úrovni sociálno-emocionálneho zdravia a stresu v závislosti od pohlavia, veku, počtu rokov praxe, bydliska, zamestnávateľa. Terciárnym cieľom práce je skúmať úroveň kľúčových domén sociálno-emocionálneho zdravia (sebadôvera, dôvera v iných, emočné kompetencie a životná zaangažovanosť) a základných rovín stresu (kognitívna, sociálna, emocionálna, telesná) a ich vzájomné súvislosti/korelácie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení