Aug 9, 2020   7:13 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Šikanovanie v základných školách
State of topic:
approved (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Annotation:
Pozornosť sa v bakalárskej práci bude venovať výskumu šikanovania v základných školách. Na základe získaných výskumných zistení sa navrhnú odporúčania na elimináciu tohto javu.

There are no limitations of the topic