7. 8. 2020  5:36      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Šikanovanie v základných školách
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Anotácia: Pozornosť sa v bakalárskej práci bude venovať výskumu šikanovania v základných školách. Na základe získaných výskumných zistení sa navrhnú odporúčania na elimináciu tohto javu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia