8. 7. 2020  9:12      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôl
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Práca sa zameriava na korelačný výskum medzi emocionálou inteligenciou a rizikovým správaním u študentov 1. a 3. ročníka stredných škôl.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení