Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
pre Bc. Turčeka

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia