Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
História a rozdiel medzi Darknet a Deepweb. Darkweb a jeho služby. Kyberzločin, čo všetko sa realizuje cez internet ako predaj drog, zbraní pomocou Darknet a Silkorad. Hackeri a sociálne inžinierstvo. Porovnanie internetovej a zabezpečenej komunikácie cez mobil (nájomne vraždy, falošné doklady, protivládny odboj, obchod s ľudskými orgánmi, pornografia, neonacizmus). Virtuálna mena bitcoin a ako sa s ním obchoduje.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia