Oct 21, 2020   9:18 a.m.      Uršuľa        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
State of topic:
approved (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Ústav verejného práva - FP
Max. no. of students:
3
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Annotation:
V bakalárskej práci sa autor detailne venuje definovaniu katastra nehnuteľností, jednotlivým inštitútom na úseku správy katastra nehnuteľností v Slovenskej republike, ďalej rozoberá orgány štátnej správy na tomto úseku a v neposlednom rade sa pokúsi zadefinovať jednotlivé druhy katastrálneho konania (a to ako v širšom poňatí, tak aj v užšom poňatí).

There are no limitations of the topic