2. 10. 2020  0:49      Levoslav        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav verejného práva (FP)
Max. počet studentů:
3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Anotace: V diplomovej práci sa autor detailne venuje definovaniu katastra nehnuteľností, jednotlivým inštitútom na úseku správy katastra nehnuteľností v Slovenskej republike, ďalej rozoberá orgány štátnej správy na tomto úseku a v neposlednom rade sa pokúsi zadefinovať jednotlivé druhy katastrálneho konania (a to ako v širšom poňatí, tak aj v užšom poňatí).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení