21. 10. 2020  7:01      Uršuľa        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Anotácia: V diplomovej práci sa autor detailne venuje definovaniu katastra nehnuteľností, jednotlivým inštitútom na úseku správy katastra nehnuteľností v Slovenskej republike, ďalej rozoberá orgány štátnej správy na tomto úseku a v neposlednom rade sa pokúsi zadefinovať jednotlivé druhy katastrálneho konania (a to ako v širšom poňatí, tak aj v užšom poňatí).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia