8. 8. 2020  23:31      Oskar        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Dokazovanie v správnom konaní
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav verejného práva (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
V diplomovej práci sa autor detailne venuje hmotnoprávnym otázkam súvisiacim s dokazovaním, ako aj procesným pravidlám dokazovania v správnom konaní. Osobitný priestor autor v práci venuje "novým" dôkazným prostriedkom, ktoré by sa v správnom práve deliktuálnom mohli použiť. Autor taktiež rieši otázku vykonávania dôkazov v správnom konaní.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení