11. 8. 2020  23:29      Zuzana        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Anotácia:
Vyhľadanie, spracovanie, porovnanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie na Slovensku a vo svete Cieľom práce je vyhľadanie dostupných databáz vývoja ochorenia COVID-19 a následne dôsledky na ekonomiky vo svete. Dôležité je spracovanie veľkých dát a navrhnúť jednotné grafické spracovanie z uvedených rôznych štatistík pomocou MS Power BI. Záverom práce je urobiť popis, ktorý môže pomôcť pre analýzu dôsledkov epidémie. Zdroje: https://covid19info.live/ https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data https://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth http://www.statistics.sk

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia